Przekaż 1 % na dzieci niewidome i słabowidzące z biedniejszych rodzin

Prosimy o przekazanie 1%
KRS 0000230693

Cel szczegółowy: Diagnoza funkcjonalna dzieci niewidomych i słabowidzących

Dzięki uprzejmości Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

możemy pomóc dzieciom niewidomym i słabowidzącym z biedniejszych rodzin.