Fundacja na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących CEDUNIS

02-757 WARSZAWA
Ul. PORY 61 /113
KRS: 0000329042
NIP:  5222923825,  REGON: 141842155
NR KONTA: 82 1140 2004 0000 3202 7961 6712

 • A gdyby każdy uczeń niewidomy i słabowidzący miał równe szanse  w edukacji…

 • Osiągnięcie pełnego rozwoju możliwe jest tylko dzięki właściwemu, indywidualnemu  wsparciu.

 • Każdą barierę można pokonać poprzez mądre, zaplanowane działanie.

 • Fundacja CEDUNIS istnieje po to, aby wyrównywać szanse edukacyjne i wspomagać rozwój uczniów z dysfunkcją wzroku.

Diagnoza funkcjonalna dzieci z niepełnosprawnością wzroku skoncentrowana na umiejętnościach związanych z funkcjonowaniem w domu i szkole

Oferujemy kompleksową diagnozę w następujących obszarach:

 • funkcjonowanie wzrokowe dzieci słabowidzących, korzystanie z pomocy optycznych, nieoptycznych
 • poziom wykorzystania edukacyjnych technologii wspomagających dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku
 • rozumienie pojęć, w tym pojęć przestrzennych
 • umiejętności związane w orientacją przestrzenną i samodzielnym poruszaniem się
 • umiejętność czytania i pisania pismem Braille’a, umiejętność czytania grafiki dotykowej

W oparciu o kompleksową, specjalistyczną diagnozę opracowujemy szereg praktycznych wskazówek dla rodziców i nauczycieli, dotyczących pracy z uczniem na lekcji, poruszania się w przestrzeni, adaptacji materiałów dydaktycznych i otoczenia, itp.

Nauczyciel, znający możliwości i potrzeby Twojego dziecka, może dobrać odpowiednie dla niego metody pracy. Zredukuje to stres dziecka związany z początkiem nauki w nowym miejscu, z nowymi nauczycielami i przełoży się na wyrównanie szans edukacyjnych i osiąganie lepszych wyników w szkole.

Mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej w różnych obszarach.

Z naszej pomocy skorzystało już wielu uczniów, rodziców i nauczycieli z całej Polski. Owocem naszej pracy są również autorskie narzędzia oceny poszczególnych umiejętności.

Umawianie wizyt: pn.-pt, godz.13-17
tel. 667 958 040

 e-mail: cedunis@cedunis.org.pl

SZKOLENIA ON-LINE DLA NAUCZYCIELI, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ORAZ RODZICÓW

Forma: warsztatowo-wykładowa.
Prowadzący: dr Małgorzata Paplińska, dr Joanna Witczak-Nowotna.
Materiały: autorskie materiały dla uczestników szkolenia w czarnym druku i brajlu, przykładowe rysunki dotykowe z podręczników szkolnych, zestawy ćwiczeń dla uczniów słabowidzących

Przykładowy program szkolenia

 • Następstwa funkcjonalne schorzeń wzroku
 • Brajl i specyfika czytania dotykowego
 • Wsparcie ucznia niewidomego i słabowidzącego w domu i szkole
 • Elementy diagnozy funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością wzroku
 • Adaptacja materiałów dydaktycznych do brajla i modyfikacja zadań/poleceń z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ucznia niewidomego
 • Adaptacja materiałów dydaktycznych i modyfikacja zadań/poleceń z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ucznia słabowidzącego
 • Samodzielność ucznia z niepełnosprawnością wzroku w życiu szkoły, itp.

Zakres tematyczny szkolenia zależny od zapotrzebowania placówki.
Nasz zapis w statucie fundacji pozwala prowadzić szkolenia dla nauczycieli!

Galeria

galeria_020
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
SONY DSC
galeria_003

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI