Adaptacja materiałów dydaktycznych

Tekst dla ucznia słabowidzącego nie zawsze musi być zapisany powiększoną czcionką, a rysunek dotykowy powinien zawierać wskazówkę gdzie jest jego góra, a gdzie dół. Wskazówki (link do

Oferujemy warsztaty metodyczne:

- Jak uczyć czytania grafiki dotykowej i jak prawidłowo przygotować rysunek dla niewidomego ucznia?
- Adaptacja materiałów dla ucznia słabowidzącego
- Adaptacja materiałów dydaktycznych w brajlu
- Przygotowanie dobrego rysunku

Przygotowujemy pomoce dydaktyczne do potrzeb konkretnego ucznia.