Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością wzrokową

Pierwszym krokiem do skutecznego wspierania Twojego dziecka/ ucznia niewidomego lub słabowidzącego  jest określenie jego potrzeb i możliwości.
Oferujemy kompleksową diagnozę w następujących obszarach:

- funkcjonowanie wzrokowe dzieci słabowidzących

- korzystanie z pomocy optycznych, nieoptycznych przez uczniów słabowidzących

- poziom umiejętności czytania i pisania pismem brajl za pomocą różnych narzędzi

- poziom umiejętności czytania i tworzenia grafiki dotykowej

- orientację przestrzenną i umiejętność samodzielnego poruszania się

- umiejętności w zakresie samoobsługi i czynności życia codziennego

- poziom wykorzystania technologii asystujących dla osób z dysfunkcją wzroku

- sytuacja szkolna ucznia

Mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu poziomu funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w różnych obszarach. Jego owocem są wypracowane autorskie narzędzia oceny poszczególnych umiejętności, które stosujemy w naszej pracy.