O Nas

Fundacja CEDUNIS powstała w kwietniu 2009 r. Jest odpowiedzią na trudną sytuację edukacyjną dzieci z dysfunkcją wzroku, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych.

Głównym celem Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niewidomych i słabowidzących, kompleksowe wspieranie rodzin, nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz wszystkich osób zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku.

 Osoby zaangażowane w utworzenie i działalność fundacji to tyflopedagodzy, którzy łącząc wiedzę akademicką i doświadczenie zdobyte w kraju i poza jego granicami, doskonale orientują się w aktualnej sytuacji edukacyjnej dzieci z dysfunkcją wzroku i najtrafniej odpowiadają na ich potrzeby.