Poradnia Cedunis

Poradnia CEDUNIS zaprasza na konsultacje psychologiczne dla osób niewidomych i słabowidzących, ich rodzin i bliskich.

Nasz psycholog – mgr Izabela Szwarocka – ekspert z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi oraz ich rodzinami, specjalista w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny; ukończyła też szkołę psychoterapii w podejściu humanistycznym prowadzoną przez Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Intra. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Spotkania z psychologiem dla dzieci, młodzieży, dorosłych osób niewidzących i słabowidzących, ich rodziców, nauczycieli oraz osób bliskich, mają charakter konsultacji psychologicznych, wsparcia psychologicznego oraz krótkoterminowej terapii psychologicznej.

Zapraszamy na spotkanie z psychologiem  po wcześniejszym umówieniu wizyty  pod nr tel.   667 958 040

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU   na kompleksową diagnozę,  w oparciu o którą opracowujemy Indywidualne Programy Wsparcia wraz ze wskazówkami dla nauczycieli i rodziców.

Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy i diagnozowaniu poziomu funkcjonowania uczniów z dysfunkcją wzroku oraz prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących