Nasi specjaliści

dr Joanna Witczak-Nowotna –  Prezes Fundacji CEDUNIS. Tyflopedagog, specjalista w zakresie metodyki nauczania dzieci słabowidzących oraz wspomagania uczniów słabowidzących w edukacji włączającej. W latach 1999 – 2002 nauczycielka w szkołach integracyjnych, uczestniczka staży naukowych w  Danii, Szwecji oraz Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat pracownik Zakładu Tyflopedagogiki APS w Warszawie, w latach 2009 – 2012 współpracowała z Biurem d.s. Osób Niepełnosprawnych UW, między innymi jako kierownik adaptacji podręczników dla uczniów słabowidzących ze szkół ogólnodostępnych. Konsultant nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych. Autorka licznych publikacji poświęconych wspomaganiu uczniów słabowidzących w systemie integracyjnym.

dr Małgorzata Paplińska – Wiceprezes Fundacji CEDUNIS. Tyflopedagog, specjalista w zakresie metodyki nauczania dzieci niewidomych, zwłaszcza metodyki nauczania brajla. Adiunkt w Zakładzie Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2010-2012 ekspert MEN i ORE ds. oceny adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych w wersji brajlowskiej, przeznaczonych dla uczniów niewidomych. W latach 2007 – 2008 współautorka i redaktor portalu Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorka strony poświęconej pismu Braille’a  www.braille.pl. Konsultant i nauczyciel wspomagający w szkołach ogólnodostępnych. Prowadziła szereg szkoleń i kursów dla nauczycieli. Autorka ponad 40. publikacji poświęconych edukacji osób niewidomych, pismu Braille’a i metodyce nauczania czytania dotykowego.

Aneta Wachowicz – Sekretarz fundacji CEDUNIS. Absolwentka Tyflopedagogoiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nauczyciel w szkole dla dzieci słabowidzących w Warszawie.

Rada Fundacji

Łukasz Grochowski – Przewodniczący Rady Fundacji. Absolwent Zarządzania i Marketingu na SGH, MBA University of Minnesota oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SWPS. Posiada doświadczenie w obszarze marketingu, relacji inwestorskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi w dużych spółkach akcyjnych branży informatycznej oraz w infrastrukturalnych spółkach skarbu państwa z branży energetycznej. Członek Klubu Rotary Warszawa-Żoliborz.

dr inż. Roman Grygoruk – inżynier w specjalności Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna. Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Z szeroko rozumianą bioinżynierią związany od 14 lat. Od kilku lat zajmuje się możliwościami wykorzystania technik szybkiego wytwarzania prototypów – znanych bardziej pod nazwą „drukowanie 3D” oraz technik inżynierii odwrotnej (skanowanie 3D) w planowaniu przedoperacyjnym, projektowaniu, wytwarzaniu rożnego typu implantów i zaopatrzenia ortopedycznego.

Maciej Szwedowski – adwokat. Od lat zaangażowany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w ramach Rotary International. wspiera działalność Fundacji jako członek Rady.

Iwona Zarzycka – z zawodu finansista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie oceny wiarygodności kredytowej podmiotów gospodarczych. Wspiera działalność Fundacji jako członek Rady.

Konsultant merytoryczny

dr Jarosław Wiazowski – anglista, tyflopedagog, specjalista do spraw technologii wspomagających. Swój warsztat pracy doskonalił studiując i pracując z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku w Polsce, Norwegii, Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Prowadził także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu urządzeń i oprogramowania asystującego oraz szereg szkoleń z zakresu pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku. W RPA pracował jako doradca metodyczny pomagając tworzyć edukację włączającą. Współautor podręcznika Assessing Students’ Needs for Assistive Technology (ASNAT) Manual 5th Edition. Autor wielu publikacji poświęconych technologiom asystującym dla osób z dysfunkcją wzroku, sytuacji niewidomych na świecie oraz edukacji włączającej w Afryce. Uczestnik światowych konferencji takich jak ICEVI, WBU, ATIA, czy CSUN. Obecnie prowadzi firmę konsultingowo-szkoleniową Includo, której celem jest szerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru i stosowania technologii wspomagających i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Współpracuje również z Zakładem Tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadząc zajęcia z technologii wspomagających dla niewidomych i metodyki pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym.