Wsparcie dla nauczycieli

Misją Fundacji CEDUNIS jest wspieranie uczniów niewidomych i słabowidzących w edukacji włączającej

  • Centrum Edukacyjne to miejsce, gdzie znajdziesz pomoc i wsparcie
  • Edukacja równych szans dla uczniów niewidomych i słabowidzących to nasz cel
  • Dla nas ważny jest każdy: uczeń, rodzic i nauczyciel
  • Uczeń z dysfunkcją wzroku jest zawsze podmiotem naszych działań
  • Nauczyciele mogą liczyć na naszą pomoc
  • Inkluzja uczniów  niewidomych i słabowidzących naprawdę jest możliwa
  • Szkoła to potencjał, który warto wykorzystać