Specjalistyczne zajęcia

Zabawy z przymrużeniem oka – usprawnianie widzenia dla dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej.

Proponujemy m.in.:

  • Stymulowanie do patrzenia
  • Rozwijanie podstawowych i zaawansowanych funkcji wzrokowych: fiksacja, lokalizowanie, śledzenie, przerzucanie spojrzenia z obiektu na obiekt, przeszukiwanie, koordynacja wzrokowo-ruchowa, odróżnienie figury od tła oraz spostrzeganie stosunków przestrzennych i położenia przedmiotów w przestrzeni, stałość spostrzegania, itp.
  • Kształtowanie pojęć
  • Rozwijanie pamięci i uwagi wzrokowej
  • Efektywne wykorzystywanie wzroku i interpretowanie informacji wzrokowych.

Nauka korzystania z pomocy optycznych w trakcie zajęć szkolnych i na indywidualnych zajęciach pozalekcyjnych.
Trening orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się po szkole i wokół niej.
Nauka brajla i zaawansowanych notacji brajlowskich, czytania map i grafiki dotykowej.
Trening wybranych czynności życia codziennego.

Pomagamy zaadaptować miejsce pracy ucznia w klasie

CENNIK
Pojedyncze zajęcia – 80 zł za 60 min.
W pakiecie 10 zajęć – 70 zł za 60 min