Donata Kończyk (red.), Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2008

Paweł Wdówik, Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób niewidomych, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2008

Małgorzata Paplińska (red.), Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2008

Małgorzata Paplińska (red.) Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej 2009

Małgorzata Paplińska, Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej 2009

Joanna Witczak-Nowotna (red.), Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego 2010