Uczeń słabowidzący w klasie - wskazówki praktyczne dla nauczycieli i rodziców

Zabawy dla niewidomych uczniów z problemem tzw. "ciężkiej ręki"

Przygotowanie dziecka niewidomego do nauki szkolnej

Uczeń niewidomy w klasie - wskazówki dla nauczycieli