Wsparcie dla nauczycieli

Misją Fundacji CEDUNIS jest wspieranie uczniów niewidomych i słabowidzących w edukacji włączającej

Centrum Edukacyjne to miejsce, gdzie znajdziesz pomoc i wsparcie

Edukacja równych szans dla uczniów niewidomych i słabowidzących to nasz cel

Dla nas ważny jest każdy: uczeń, rodzic i nauczyciel

Uczeń z dysfunkcją wzroku jest zawsze podmiotem naszych działań

Nauczyciele mogą liczyć na naszą pomoc

Inkluzja uczniów  niewidomych i słabowidzących naprawdę jest możliwa

Szkoła to potencjał, który warto wykorzystać