Poradnia CEDUNIS, ul. Karmelicka 26, Warszawa
Zapisy telefoniczne: + 48 667 958 040
Pierwszym krokiem do skutecznego wspierania Twojego dziecka jest określenie jego potrzeb i możliwości.
Nasza diagnoza skupia się na umiejętnościach związanych z funkcjonowaniem dziecka niewidomego lub słabowidzącego w domu i szkole.
Oferta skierowana jest dla Ciebie, jeżeli Twoje dziecko:
  • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok lub opinię o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niewidzenia lub słabowzroczności
  • rozpoczyna naukę w szkole
  • rozpoczyna kolejny etap edukacyjny
  • uczęszcza lub będzie uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej lub integracyjnej (szkoła podstawowa, szkoła średnia)
W oparciu o kompleksową, specjalistyczną diagnozę opracowujemy szereg praktycznych wskazówek dla rodziców i nauczycieli, dotyczących pracy z uczniem na lekcji, poruszania się w przestrzeni, adaptacji materiałów dydaktycznych i otoczenia, itp.
Nauczyciel, znający możliwości i potrzeby Twojego dziecka, może dobrać odpowiednie dla niego metody pracy. Zredukuje to stres dziecka związany z początkiem nauki w nowym miejscu, z nowymi nauczycielami i przełoży się na wyrównanie szans edukacyjnych i osiąganie lepszych wyników w szkole.
Oferujemy kompleksową diagnozę w następujących obszarach:
  • funkcjonowanie wzrokowe dzieci słabowidzących, korzystanie z pomocy optycznych, nieoptycznych
  • poziom wykorzystania edukacyjnych technologii wspomagających dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku
  • rozumienie pojęć, w tym pojęć przestrzennych
  • umiejętności związane w orientacją przestrzenną i samodzielnym poruszaniem się
  • umiejętność czytania i pisania pismem Braille’a, umiejętność czytania grafiki dotykowej
Mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej w różnych obszarach,. Z naszej pomocy skorzystało już wielu uczniów, rodziców i nauczycieli z całej Polski. Owocem naszej pracy są również autorskie narzędzia oceny poszczególnych umiejętności.
Zadzwoń i umów się już dziś na  diagnozę Twojego dziecka!