Publikacja, wypracowana w ramach działań Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego, jest wyborem artykułów, które szczególnie wpisują się w filozofię wyrównywania szans edukacyjnych osób z dysfunkcją wzroku. Jednym z ważniejszych zagadnień, zawartych w publikacji, jest adaptacja materiałów dydaktycznych dla uczniów i studentów niewidomych oraz słabowidzących. Zebrane zalecenia i wytyczne określają sposób adaptacji tekstów do wersji brajlowskiej oraz adaptacji graficznej podręczników dla osób słabowidzących.