Misja

Misją Fundacji CEDUNIS jest wspieranie uczniów niewidomych i słabowidzących w edukacji włączającej

Centrum Edukacyjne to miejsce, gdzie znajdziesz pomoc i wsparcie
Edukacja równych szans dla uczniów niewidomych i słabowidzących to nasz cel
Dla nas ważny jest każdy: uczeń, rodzic i nauczyciel
Uczeń z dysfunkcją wzroku jest zawsze podmiotem naszych działań
Nauczyciele mogą liczyć na naszą pomoc
Inkluzja uczniów  niewidomych i słabowidzących naprawdę jest możliwa
Szkoła to potencjał, który warto wykorzystać