Szkolenia

Jeśli masz w klasie ucznia niewidomego lub słabowidzącego i nie wiesz czego możesz od niego wymagać lub masz wątpliwości, jak z nim pracować, to nasza oferta, przygotowana specjalnie dla nauczycieli, jest dla Ciebie.

Jeśli jesteś pracownikiem kuratorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki, muzeum, itp. i chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami z dysfunkcją wzroku to skorzystaj z naszego doświadczenia.

Oferujemy:

  • szkolenia on-line
  • szkolenia na terenie Twojej placówki
  • indywidualne konsultacje w zakresie doboru metod, form i pracy z uczniem niewidomym lub słabowidzącym
  • warsztaty metodyczne  w zakresie dostosowanym do Twoich potrzeb i oczekiwań
  • superwizje lekcji przez tyflopedagoga
  • przygotowanie pomocy tyflodydaktycznych
  • elementy doagnozy dziecka niewidomego i słabowidzącego
 

Zapraszamy nauczycieli pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się czytać i pisać pismem brajla, na warsztaty „Nauka brajla w weekend”.
 
BRAJL – ON-LINE  – kurs z podstaw brajla
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres cedunis@cedunis.org.pl