Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością wzrokową

Pierwszym krokiem do skutecznego wspierania Twojego dziecka/ ucznia niewidomego lub słabowidzącego  jest określenie jego potrzeb i możliwości.
Oferujemy kompleksową diagnozę w następujących obszarach:

  • funkcjonowanie wzrokowe dzieci słabowidzących
  • korzystanie z pomocy optycznych, nieoptycznych przez uczniów słabowidzących
  • poziom umiejętności czytania i pisania pismem brajl za pomocą różnych narzędzi
  • poziom umiejętności czytania i tworzenia grafiki dotykowej
  • orientację przestrzenną i umiejętność samodzielnego poruszania się
  • umiejętności w zakresie samoobsługi i czynności życia codziennego
  • poziom wykorzystania technologii asystujących dla osób z dysfunkcją wzroku
  • sytuacja szkolna ucznia

Mamy wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu poziomu funkcjonowania ucznia z dysfunkcją wzroku w różnych obszarach. Jego owocem są wypracowane autorskie narzędzia oceny poszczególnych umiejętności, które stosujemy w naszej pracy.