Kurs brajla

Brajl nie jest ani trudny, ani łatwy. Gwarantujemy, że można nauczyć się go w weekend.

Zapraszamy na warsztaty z nauki brajla obejmujące:

- podstawy pisma brajla (zapis na maszynie i/lub tabliczce)

- notacja matematyczna, chemiczna

- polskie ortograficzne skróty brajlowskie

Oferujemy kursy metodyczne:

- Przygotowanie dziecka niewidomego do nauki czytania dotykowego

- Metodyka nauczania pisma brajla

 

 Zapraszamy na kurs brajla w weekend  7-8 listopada 2015 r.

Zapraszamy nauczycieli, rodziców dzieci niewidomych, studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej, audiodeskryptorów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się czytać i pisać pismem brajla.

Oferujemy:

  • 10 godzin intensywnej nauki brajla (zapis integralny i podstawy zapisu matematycznego)
  • kurs prowadzony przez dr Małgorzatę Paplińską – eksperta w zakresie metodyki nauczania brajla, autorkę wielu publikacji poświęconych edukacji i rehabilitacji osób niewidomych
  • atrakcyjną formę zajęć w oparciu o autorskie materiały w brajlu i czarnym druku
  • naukę pisania na tabliczce i maszynie brajlowskiej
  • zajęcia w miłej atmosferze w niewielkiej grupie warsztatowej, dostosowane do indywidulanych potrzeb, tempa pracy i możliwości uczestników kursu
  • tabliczkę brajlowską i dłutko oraz materiały do ćwiczeń dla każdego uczestnika warsztatów
  • kawę, herbatę w przerwach zajęć warsztatowych

Gwarantujemy nauczenie się czytania i pisania brajlem zaledwie w jeden weekend!

Termin:             7 listopada 2015 (sobota), godz. 10.00 - 15.30

                       8 listopada 2015 (niedziela), godz. 9.00 – 14.30.

Miejsce:            Poradnia CEDUNIS, Warszawa, ul. J .i J. Śniadeckich 23 lok 1a (przy Placu Politechniki)

Cena:                 350 zł

Zapraszamy nauczycieli, rodziców dzieci niewidomych, studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej, audiodeskryptorów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się czytać i pisać pismem brajla, na warsztaty „Nauka brajla w weekend”.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres cedunis@cedunis.org.pl  lub telefonicznie 667 958 040 (pn.-pt. godz. 9.00- 17.00) do dnia 25 października