Podręcznik jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autorki w pracy naukowo-dydaktycznej ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, w zakresie nauczania technik brajlowskich oraz metodyki nauczania brajla. Czytelnik jest prowadzony krok po kroku, ucząc się zasad czytania w brajlu i pisania z zastosowaniem różnych narzędzi. Każdy kolejny etap nauki brajla opatrzony jest opisem z przykładami w brajlu czarnodrukowym, wskazówkami oraz ćwiczeniami do samodzielnej pracy. Metodyczna część książki zawiera zagadnienia z zakresu współczesnej metodyki nauczania pisma punktowego, wraz z autorskim programem i wskazówkami dla nauczyciela oraz podpowiedzi jak przygotować materiały tyflodydaktyczne.