Szkolenia

Jeśli masz w klasie ucznia niewidomego lub słabowidzącego i nie wiesz czego możesz od niego wymagać lub masz wątpliwości, jak z nim pracować, to nasza oferta, przygotowana specjalnie dla nauczycieli, jest dla Ciebie.

Jeśli jesteś pracownikiem kuratorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki, muzeum, itp. i chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami z dysfunkcją wzroku to skorzystaj z naszego doświadczenia.

Oferujemy:

- szkolenia on-line

- szkolenia na terenie Twojej placówki

- indywidualne konsultacje w zakresie doboru metod, form i pracy z uczniem niewidomym lub słabowidzącym

- warsztaty metodyczne  w zakresie dostosowanym do Twoich potrzeb i oczekiwań

- superwizje lekcji przez tyflopedagoga

- przygotowanie pomocy tyflodydaktycznych

- elementy doagnozy dziecka niewidomego i słabowidzącego

 


 


 Zapraszamy nauczycieli pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się czytać i pisać pismem brajla, na warsztaty „Nauka brajla w weekend”.

BRAJL - ON-LINE  - kurs z podstaw brajla

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres cedunis@cedunis.org.pl