UWAGA OD 2020 ROKU PROWADZIMY SZKOLENIA ON-LINE DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Liczba godzin: w zależności od potrzeb

Forma: warsztatowo-wykładowa

Prowadzący: dr Małgorzata Paplińska, dr Joanna Witczak-Nowotna

Materiały: autorskie materiały dla uczestników szkolenia w czarnym druku i brajlu, przykładowe rysunki dotykowe z podręczników szkolnych, zestawy ćwiczeń dla uczniów słabowidzących

Przykładowy program szkolenia

  • Następstwa funkcjonalne schorzeń wzroku
  • Brajl i specyfika czytania dotykowego
  • Wykorzystanie technologii wspomagających w edukacji i komunikacji ucznia z niepełnosprawnością wzroku
  • Dostosowanie treści programowych do możliwości ucznia z niepełnosprawnością wzroku
  • Zasady komunikacji w klasie wynikające z obecności ucznia niewidomego lub słabowidzącego
  • Adaptacja materiałów dydaktycznych do brajla i modyfikacja zadań/poleceń z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ucznia niewidomego
  • Adaptacja materiałów dydaktycznych i modyfikacja zadań/poleceń z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ucznia słabowidzącego
  • Edukacja graficzna ucznia z niepełnosprawnością wzroku
  • Jak być przewodnikiem osoby niewidomej – podstawowe techniki poruszania się z przewodnikiem
  • Samodzielność ucznia z niepełnosprawnością wzroku w życiu szkoły, itp.

CENA w zależności od miejsca realizacji warsztatów i liczby godzin