Publikacja powstała w ramach projektu “Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia ‐ likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji” realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych, którzy w swoich klasach mają słabowidzących uczniów. Zawiera zbiór artykułów z praktycznymi wskazówkami, dotyczącymi wspomagania integracji społecznej, zastosowania technologii asystujących oraz elektronicznych pomocy optycznych, nauki czynności życia codziennego, samodzielnego poruszania się i orientacji przestrzennej oraz nauki czytania grafiki dotykowej.