Przedstawione w opracowaniu zasady adaptowania materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej powstały w ramach projektu „Per linguas mundi ad laborem” i są wynikiem współpracy osób, tworzących ośrodki adaptacji materiałów dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zbiór zasad, dotyczących formatowania i sposobów adaptacji podręczników z druku zwykłego do pisma brajla, powstały jako produkt projektu, jest w głównej mierze przystosowaniem do warunków polskich rozwiązań amerykańskich, funkcjonujących od 1997 roku. Podstawowym źródłem dla prezentowanych tu zasad są amerykańskie wytyczne „Principles of print to braille transcription – 1997” opracowane przez Braille Authorities of North America. Drugim ważnym źródłem są wytyczne Braille Authorities of United Kingdom. Prezentowany materiał nie jest wyborem zasad, które odegrały kluczową rolę dla adaptacji dokonywanych w ramach projektu.